Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vasıta ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

vasıta anlamı
(Divan edebiyatı terimi) bakınız» tercii bent.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

vâsıta anlamı
araç.

Güncel Türkçe Sözlük

vasıta anlamı
is. (va:sıta) 1. Araç: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür." -Atatürk. 2. Aracı: "Geçim bakımından da aynı yolu tutanlar vardır; memur kayırmak, mümkünse vasıta olmak suretiyle!" -R. H. Karay. 3. Aracılık. 4. Taşıt.

Türkçe - İngilizce

vasıta anlamı
isim
1) vehicle
2) medium
3) agency
4) instrumentality
5) stepping stone
6) facility
7) resource

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vâsıta anlamı
Vasıta

Diyarbakır

vasıta eş anlamlısı

aracı
is. 1. Ara bulucu. 2. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt. 3. ekon. İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta. 4. ekon. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.
aracılık
is. Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta: "Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın aracılığını iyi karşılamamıştı." -F. R. Atay.
Araç
öz. is. (a'racı) Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.
araç
is. 1. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne. 2. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır. 3. Taşıt: "Araçlarından inen iki polis sulara basmamak için sıçrayarak kapıya doğru yaklaşıyorlar." -A. Ümit.
taşıt
is. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

"vasıta" için örnek kullanımlar

Bununla beraber ülkenin binek araç ve hafif vasıta ihracatında düşüş kaydedildi.
However, the decline in the country's recorded exports of passenger cars and light vehicles.
Kaynak: steelorbis.com.tr
Aynı araç adediyle daha fazla taşıma yapılarak; % 20 verimlilik artışı sağlanıyor, yaklaşık 10.000 adet daha az ağır vasıta araç kullanılıyor.
Making handling more than the same vehicle has been issued, 20% efficiency is obtained, less than about 10,000 pieces of heavy commercial use.
Kaynak: sabah.com.tr
Taşıt (ulaşım aracı, vasıta), yük ve yolcu taşımaya yarayan araçların genel adıdır. Category:Vehicles. Karayolu taşıtları: Karayolu ulaşımı
Kaynak: Taşıt
Vasıta eki veya vasıta hâl eki, "ile" edat ı ve "ile" bağlacının kelimeye birleşik yazılan hâlidir. Ünsüz ile biten sözcüklere -le
Kaynak: Vasıta eki
com, gayrimenkul , vasıta , alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir
Kaynak: Sahibinden.com
Tuul Nehri (Moğolca:Туул гол, tuul vasıta; ayrıca eski kaynaklar Tola) Moğollar tarafından kutsal sayılan Orta ve Kuzey Moğolistan'da bir
Kaynak: Tuul Nehri
Taşıma kapasitesi, bir vasıta nın taşıyabileceği maksimum yük kapasitesini ifade eder. Otomobillerde boş ağırlık üzerine tam dolu durumda
Kaynak: Taşıma kapasitesi
Sandviç konstrüksiyon, günümüzün uçak , gemi , otomobil vb vasıta sanayiisinde kullanımı için tasarlanıp kullanıma hazır bulunan, yapım
Kaynak: Sandviç konstrüksiyon
şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) "vasıta" denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir.
Kaynak: Terciibent
Ağır vasıta ve otobüs üretiminde dünyada 3. sıradadır ve şu anda tüm dünya çapında 28.000 çalışanı vardır. 100 ülkenin üzerinde
Kaynak: Scania
Bunların başında 500 vasıta ve 98 değişik markalı 464 otomobilden oluşan ve 20. yüzyıl Alsas sanayicileri olan Schlumpf biraderlerin
Kaynak: Mulhouse
şirketinin ağır vasıta bölümünü bünyesine katmıştır. Malezya , Mısır , Kenya , Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bangladeş 'te üretim yapmaktadır.
Kaynak: Tata Motors
Şu anda PC için ağır vasıta simülasyon oyunları geliştirmektedir. Yeni geliştirdiği oyun serisi olan Euro Truck Simulator ile büyük
Kaynak: SCS Software
Diğer LGBT kişiler ile kodlanmış bir şekilde iletişime girebilmek için bir vasıta olarak Endonezce, İngilizce, Japonca, Türkçe ve Zuluca
Kaynak: LGBT argosu
Binek otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta ve endüstriyel ve deniz motorları pazarında önde gelen şirket Türkiye'nin çeşitli
Kaynak: Doğuş Otomotiv
aydınlatmaya, maziyi örten yoğun hurafe ve efsane bulutlarını dağıtmaya çalışmıştır. İbn Haldun , umran ilmini tarih için bir vasıta olarak görmüştür.
Kaynak: Umran
Dergi Kırım Davası'nı Türk ve dünya kamuoyuna ulaştıran en önemli vasıta idi. II. Dünya Savaşı'nda Almanların Ruslarla anlaşmaları ve
Kaynak: Emel Dergisi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.