Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bala (I) ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Tarama Sözlüğü

bala (I) anlamı
Yavru.

"bala (I)" için örnek kullanımlar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sahte bala savaş açtı.
Food, Agriculture and Livestock Ministry, declared war on fake honey.
Kaynak: takvim.com.tr
Usame Kandil ileri safhadaki kanser ve AİDS hastalarına bala katılmış çörek otu vermektedirler.
Osama Kandil advanced phase of cancer and AIDS patients participated in honey give black seed.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Birinde; çile, acı dolu bir gelecek, diğerinde bir el yağ diğeri bala bağlanmış, fakat günah.
One; ordeal, a future full of pain, and the other connected to a hand-held oil and the other honey, but sin.
Kaynak: gunes.com
Ankara'nın Bala ilçesine bağlı.
Ankara township of Bala.
Kaynak: sabah.com.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.