Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

balaban ne demek?

 - 6 sözlük, 22 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

balaban anlamı İng. bittern Lat.Botaurus stellaris, Alm. Alm. grosse Rohrdommel Fr. butor étoile
Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sırtı siyah, diğer bölgeleri sarı, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika'da yaşayan, türkiye'nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür.

Güncel Türkçe Sözlük

balaban anlamı
sf. hlk. 1. İri, büyük. 2. Nazik. 3. esk. Şişman, gürbüz (kimse, çocuk). 4. is. hay. b. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş: "Yavru balaban bakışlı." -Karacaoğlan.

Kişi Adları Sözlüğü

Balaban anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. İri, büyük.2. Şişman, gürbüz kimse.2. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş.

Tarama Sözlüğü

balaban anlamı
Çakır doğan, üsküflü doğan.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

balaban anlamı
1. Doğan (alıcı kuş). 2. Örümcek. 3. Mayıs böceği.
balaban anlamı
1. Şişman, gürbüz (kimse, çocuk). 2. Büyük, iri. 3. Yiğit, yakışıklı. 4. Nazlı, cilveli.
balaban anlamı
1. Kağnı tekerinin çıkmaması için, mazının ucuna takılan çivi. 2. Yapının üzerine atılan ağaç, kiriş.

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Balaban anlamı
Bursa ili, Büyükorhan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Edirne ili, Hamidiye bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
gaziantep ili, Karkamış ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
İzmir ili, Kınık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
İzmir ili, Yuntdağ bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Kırıkkale ili, Demirköy ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Kocaeli ili, Derbent bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Malatya ili, Balaban bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Malatya ili, Yazıhan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Mardin ili, Girmeli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Şanlıurfa ili, Mürşitpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Balaban anlamı
Trabzon ili, Hayrat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

balaban eş anlamlısı

büyük
sf. 1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz." -Y. Z. Ortaç. 2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti." -P. Safa. 3. Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır." -R. N. Güntekin. 4. Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri." -N. Ataç. 5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin tandır sefasına ayıracak zamanları yoktu." -A. Kutlu. 6. Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti." -T. Buğra.
iri
sf. Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı: "Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu." -Ö. Seyfettin.
nazik
sf. (na:zik) 1. Başkalarına karşı saygılı davranan: "Seçilmişlik duygusu insanları birbirine yakınlaştırdığından içeride herkes birbirine karşı son derece nazikti." -E. Şafak. 2. İnce yapılı, narin: "Kadın fevkalade nazik ve güzel, çocuklar oya gibi idiler." -S. F. Abasıyanık. 3. Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen, kötüleşebilen: Nazik bir bitki. 4. Gerekli önlemler alınmadığında daha kötü olan, kritik: "Şimdi devleti tehlikeden kurtaracak pek nazik zamandır." -A. Ş. Hisar. 5. Dikkat isteyen, özen gerektiren: "Rica ederim gülmeyiniz, iş pek naziktir, şaka götürmez." -H. R. Gürpınar.
şişman
sf. Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen (kimse), şişko, mülahham: "Şişman odacı sahanlıkta bir daha gözüktü." -E. E. Talu.

"balaban" için örnek kullanımlar

Doğantepespor son haftayı hükmen Balaban galibiyetiyle geçirirken lider Demirspor Gebzespor'a konuk olacak.
Balaban forfeit win last week, leading Demirspor Doğantepespor Gebzespor'a spending will be a guest.
Kaynak: ozgurkocaeli.com.tr
TEKİRDA Ğ: Naipköy, İnecik, Dedecik, Yoncalı, Balaban, Kömürköy, Kızılağaç barajları, İnecik Göleti.
Ğ Tekirda: Naipköy, İnecik, Poppy, Shamrock, Balaban, Kömürköy, Alder dams, İnecik Pond.
Kaynak: sabah.com.tr
Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü heyeti, Darende'ye bağlı Balaban'daki tarihi kerpiç evler ile ilgili inceleme yaptı.
Regional Directorate of Cultural and Natural Heritage Protection in Sivas delegation, depending on Darende Balaban 'made in the investigation of historic adobe houses.
Kaynak: medya73.com
Kiraz, CHP Darende İlçe Başkanı Sinan Sunguroğlu, il yöneticileri ile birlikte Balaban kasabasını ziyaret ettikten sonra Yeşiltaş köyüne gelerek vatandaşlarla sohbet etti.
Cherry, CHP Chairman Sinan Sunguroglu Darende County, in conjunction with provincial managers Balaban Yesiltas After visiting the village and the town had a chat with citizens.
Kaynak: haber3.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.