Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yabansı ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

yabansı anlamı İng. exotic Osm. egzotik Alm. exotisch Fr.exotique
Tiyatro yapıtında seyirciye yabancı, ama ilginç gelen olay, konu, kişi, renk vb.

Güncel Türkçe Sözlük

yabansı anlamı
sf. 1. Acayip: "Kaçmış uykum yabansı ormanlardan / Dağlar mağaralarla ovalara kaçmış." -F. H. Dağlarca. 2. mec. Çirkin, kötü, alışılmadık, kanunsuz: "Kalabalıklaşan şehirlerde yapılarla elde edilebilen yabansı rantlar, insanları çileden çıkarıyor." -A. Boysan.

yabansı eş anlamlısı

acayip
sf. (aca:yip) 1. Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar." -R. N. Güntekin. 2. ünl. Şaşma anlatan bir söz: Öyle dedi ha? Acayip!
alışılmadık
sf. Alışılmamış, az görülen, olağanüstü.
çirkin
sf. 1. Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi." -H. R. Gürpınar. 2. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim." -Ö. Seyfettin. 3. Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş." -M. Ş. Esendal.
kanunsuz
sf. 1. Yasası olmayan, yasasız: "Yeni kanunu anlamak, dinlemek için önce kanunsuz olmak lazımdır." -S. F. Abasıyanık. 2. Yasaya aykırı: "Kanunsuz bir grev barikatında ilk kurşun senin alnına çarpar." -Ç. Altan.
kötü
sf. 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Hamakat, dalalet ve kötü niyetin bu kadarına söylenebilecek bir şey yoktur." -N. F. Kısakürek. 2. Zararlı, tehlikeli: Kötü adam. 3. Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kastına yalnız azmimizle karşı koyduk." -R. E. Ünaydın. 4. Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış." -M. Ş. Esendal. 5. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. 6. zf. Aşırı, çok: Kız, oğlana kötü tutuldu.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.