Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yapay ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

yapay anlamı İng. artificial Osm. suni Alm. künstlich Fr. artificielle
Doğadaki benzerleri örneksenerek insanlarca yapılmış, üretilmiş olan.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yapay anlamı Osm. sun'î Fr. synthétique
(kimya)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

yapay anlamı İng. 1- artificial, 2- synthetic Osm. 1- suni, artifisiyel; 2- sentetik Fr. 1-artifiicel, 2- synthétique
genel uygulayım: 1- Doğadaki örneklerine benzetilerek insanlarca yapılan, oluşturulanın (özdek, ürün, yapım, orTam, koşul vb.) niteliği, 2 - bakınız» bireşimli.

Güncel Türkçe Sözlük

yapay anlamı
sf. 1. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: Yapay gübre. 2. Yapmacık: "En yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu." -T. Yücel.

Kimya Terimleri Sözlüğü

yapay anlamı İng. artificial Osm. suni Alm. Künstlich Fr. artificielle
Doğadaki örneklerine benzer şekilde insan tarafından üretilmiş veya yapılmış olan.

Türkçe - İngilizce

yapay anlamı
sıfat
1) artificial
2) synthetic
3) factitious
4) unnatural
5) ersatz
6) spurious
7) synthetical
isim
1) imitation

yapay eş anlamlısı

yapmacık
sf. İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike: "Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu." -S. F. Abasıyanık.

yapay zıt anlamlısı

doğal
sf. 1. Doğada olan, doğada bulunan: "Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor." -N. Cumalı. 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı: Doğal liman. Doğal sınır. 4. Yapmacık olmayan: "Hamileymiş, diye yineliyor oldukça doğal bir tavırla." -A. Ümit. 5. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi: "Ercan o denli doğaldı ki giderek şaşırtıcı olmaktan çıktı." -R. Mağden. 6. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan: "Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal..," -A. Kutlu. 7. Katıksız, saf.

"yapay" için örnek kullanımlar

Roger, "Şu anda bir canlandırma var ama bu tamamen yapay bir canlanma.
Roger, "Right now there is a revival of a revival, but this is completely artificial.
Kaynak: bursadabugun.com
Ama yapay değil, yapay olmadığı için de bir ruhu var.
But, not artificial, artificial not have a soul.
Kaynak: tr.eurosport.com
Özellikle arka planın hafif 'yapay yapıştırma' kokması da bilinçli bir tercih aslında.
Especially in light of the background 'artificial bonding' smell is actually a conscious choice.
Kaynak: haberturk.com
Yapay lezzetlendirilen şeylerin ne olduğu belli.
Clear what things are artificial flavored.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Yapay sapma ya da deviasyon; bir pusula da yerel, yapay manyetik alanlar (metal malzemeler, elektrikli cihazlar vs.) nedeniyle meydana
Kaynak: Yapay sapma
Yapay retina , Amerikalı bilim adamları tarafından görme engelliler için geliştirilen protez bir biyonik göz dür. görme yetisi yapay retina
Kaynak: Yapay retina
Watson, IBM tarafından geliştirilen ve doğal dil de sorulan sorulara cevap vermek için tasarlanan bir yapay zekâ programıdır Adı, IBM'e
Kaynak: Watson (bilgisayar)
J. R. R. Tolkien tarafından oluşturulan yapay diller, bir yapay dil dizisidir. Bu kurgusal dillerin hepsi olmasa da birçoğu, genelde
Kaynak: J. R. R. Tolkien Tarafından Oluşturulan Yapay Diller
kişiler arasındaki iletişim zorluklarının, öğrenilmesi kolay bir ortak dil ile aşılabileceği düşüncesiyle 1887 yılında üretilen bir yapay dil dir.
Kaynak: Esperanto

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.