Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yayılmacı ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

yayılmacı anlamı
bakınız» emperyalist

Güncel Türkçe Sözlük

yayılmacı anlamı
sf. Emperyalist.

yayılmacı eş anlamlısı

emperyalist
sf. Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı: "Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı." -N. Hikmet.

"yayılmacı" için örnek kullanımlar

Çevreleme politikası, Amerika Birleşik Devletleri 'nin (ABD), Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği 'nin (SSCB) yayılmacı politikasına
Kaynak: Çevreleme politikası
Çok saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemiştir. Karısı Kraliçe Marie Therese 'dir. Fransa Bilim Akademi leri ilk defa XIV.
Kaynak: XIV. Louis
Japonya 'nın Rusya 'yı Uzakdoğu 'daki yayılmacı politikadan vazgeçmek zorunda bıraktığı askeri çatışma (1904 -1905 ). Kore ve Mançurya
Kaynak: Rus-Japon Savaşı
nın 18. yüzyıl daki yayılmacı siyasetinin mimarlarından biri olan bir Rus generali, devlet adamı ve Çariçe II. Katerina 'nın sevgilisidir.
Kaynak: Grigoriy Potyomkin
Sanherib 'in oğlu Esarhaddon, babasının yayılmacı politikasını başarıyla sürdürdü. Anadolu'ya girerek burada yuvalanan Kimmer
Kaynak: Esarhaddon
Léon Gambetta 'nın ılımlı cumhuriyetçi programlarını ve Jules Ferry 'nin yayılmacı sömürgeci politikalarını etkin biçimde destekleyen bir
Kaynak: Théophile Delcassé
Filmde Antik Mısır 'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'nın (Kleopatra VII ) İ.Ö. 48 yılında Roma 'nın yayılmacı emellerine direnişi, önce
Kaynak: Kleopatra (film, 1963)
Misailidis, bol sayıda kitap da yayımlar. Dilbilimci lere göre, Karamanlıca Rumcadan çok Türkçeye ayak uydurmuş ve Yunanların yayılmacı
Kaynak: Karamanlıca
Bugünkü kumicho (Boss), Shinobu Tsukasa, yayılmacı bir politika ilan etti bile doğru yayılmakta: Tokyo, geleneksel Yamaguchi çim değil.
Kaynak: Yamaguchi-gumi
Satrap Maussollos agresif ve yayılmacı bir politika güderek satraplık sınırlarına Lykia bölgesini de katmıştır. Maussollos büyük bir inşa
Kaynak: Mausolos
I. Dünya Savaşı'nın yayılmacı karakteri Sosyal şovenizm Ayrıca bakınız : Robert Grimm Anti militarizm David Riazanov Kategori:Enternasyonal
Kaynak: Zimmerwald Konferansı
Bu tapınak Japon yayılmacı politikasının meşrulaştırıldığı bir siyasi mekân işlevi de görür. II. Dünya Savaşı sonrası Uzakdoğu savaş
Kaynak: Yasukuni Tapınağı
Böylece yarı anarşik bir topluluk olan Kazaklara,Rusya'nın yayılmacı amaçlarına hizmet eden,uzağı gören ve Rus politikalarının gereği
Kaynak: Müstahkem hat
Slovenlerin İtalya nların yayılmacı politikasına karşı duyduğu korkudan yararlanarak konumunu güçlendirmeye çalıştı. Slovenler, Hırvatlar
Kaynak: Anton Korošec
Daha sonraki yayılmacı seferlerde yenilgiye uğrayınca, 1866'da görevinden alındı. 1875'te Bosna ve Hersek 'te Osmanlı yönetimine karşı
Kaynak: Mihail Grigoryeviç Çernyayev
(1902-23). Rusya 'nın Uzakdoğu 'daki yayılmacı girişimlerini engellemeyi amaçlayan ittifak, Büyük Britanya ile Japonya'nın I. Dünya Savaşı
Kaynak: İngiliz-Japon İttifakı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.