Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yayılmacılık ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

yayılmacılık anlamı İng. diffusionism Osm. difüsyonizm Alm.Diffusionismus Fr. diffusionisme
Yüksek kültürlerin ve uygarlıkların bir ana kaynaktan göçler ve yayılmalar sonucu oluştuğunu ileri süren görüş; bu görüş çevresinde toplanan kimselerin bağlı bulunduğu okul.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

yayılmacılık anlamı İng. expansionism
Bir ülkenin iktisadi etkinliğini veya sınırlarını genişletmeye dayanan öğreti.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

yayılmacılık anlamı İng. diffusionism Osm. intişariye Fr. diffusionisme
Ekinsel gelişmeyi geniş ölçüde bir ekinden bir başkasına türlü ekin özelliklerinin geçmesi süreci ile açıklayan insanbilim okulu.

Güncel Türkçe Sözlük

yayılmacılık, -ğı anlamı
is. Emperyalizm.

yayılmacılık eş anlamlısı

emperyalizm
is. Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık: "İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu." -S. Ayverdi.

"yayılmacılık" için örnek kullanımlar

Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devlet in veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya
Kaynak: Emperyalizm
Yeni Osmanlıcılık veya Neo Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu model alınarak Türkiye 'nin dış politika esaslı bir yayılmacılık siyaseti
Kaynak: Yeni Osmanlıcılık
Çeşitli düşüncelerden; toplumsalcılardan (sosyalist), ulusalcılardan, yayılmacılık karşıtlarından bu köşkte işkence gördüğünü iddia edenler
Kaynak: Ziverbey Köşkü
İçerde "aynı geminin yolcusuyuz" diyerek uzlaşmaz sınıf çelişkilerinin üzeri örtülürken, milliyetçilik dışarda savaş ve yayılmacılık
Kaynak: Ulusal sol
Bu dönemde komşuları olan Mitanni -Hurri , ve Hitit kralları ile yayılmacılık ile başa çıkmak için karşıklı bir antlaşma imzaladı
Kaynak: Kizzuvatna
Rusların Türkistan 'daki yayılmacılık siyasetlerinin son örneklerinden birisini oluşturan Merv'in işgali, on dokuzuncu asır boyunca devam
Kaynak: Merv

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.