Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

aerobiyoloji ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

aerobiyoloji anlamı İng. aerobiology Alm.Aerobiologie Fr.aérobiologie
(Yun. aer: hava; bios: hayat; logos: bilim) Havada taşınan organizmaları inceleyen bilim dalı.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

aerobiyoloji anlamı İng. aerobiology
Havada taşınan organizmaları inceleyen bilim dalı.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.