Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

despotik ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

despotik anlamı
sf. ve zf. Despotça.

"despotik" için örnek kullanımlar

yüzyılın ideolojileri son derece despotik liderler üretti.
ideologies of the century has produced an extremely despotic leaders.
Kaynak: dunyabulteni.net
Biz BDP olarak despotik bir başkanlık sistemini içeren bir anayasaya asla 'Evet' demeyiz.
We despotic as the BDP constitution with a presidential system never 'Yes,' do not say.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ama BDP olarak despotik, otoriter bir başkanlık sistemi içeren anayasaya asla evet demeyiz.
But as the BDP despotic, authoritarian constitution with a presidential system never do not say yes.
Kaynak: aksam.com.tr
Sokağın gücünün despotik tek adam yönetimlerinin kırılganlığını ortaya koyduğunu vurguluyor.
Emphasizes the fragility of governments had demonstrated that a single man in the street despotic power.
Kaynak: timeturk.com
1950'lerin ortalarında Şah'ın despotik rejimine karşı yeraltı mücadelesine katıldı, 1954'teki Meclis seçimlerinin özgür ve adil biçimde
Kaynak: Şahpur Bahtiyar
İmparatorluğunun tarih sahnesinden kesin olarak çekildiği M.S. 476 yılı arasında kalan, despotik son dönemlerini tanımlamak için kullanılan terim.
Kaynak: Dominatus
özgürlüğe kısa bir süre sahip olsa da L'Ouverture'in sürgünde ölmesinden sonra iktidara gelen despotik yönetimler kazanılan hakları geriletecektir.
Kaynak: Toussaint L'Ouverture
Küçükömer'in ileri sürdüğü en önemli görüş, Türkiye'de devletin despotik niteliğinin sivil toplum un gelişmesi önünde duran en büyük
Kaynak: İdris Küçükömer
Bir toplumda gücün bilgisi doğuştandır, bu suretle otonomiyi sağlamak isteyen insanların doğal durumu gücün despotik bir hal almasını
Kaynak: Pierre Clastres
Romanda o dönemde iyice zayıflayan Osmanlı Devlet gücünün nasıl bir despotik idareye dönüştüğü ve halkın bu durumdan kendisini nasıl
Kaynak: Yediçınar Yaylası
örgütü sayesinde hala despotik devlete karşı halk için savaşan örgüt görüntüsünü korumuş ve Bask halkı arasında örgütlülüğünü güçlendirmiştir.
Kaynak: GAL
İngiltere kralı John başarısız yönetimi ve despotik rejimi yüzünden kendisine baş kaldıran güçlü baronların zoruyla 15 Haziran 1215
Kaynak: I. Baronlar Savaşı
Rousseau'nun toplumsal sözleşmesinde geçen mutlak halk egemenliği bir despotik halk yönetim biçimini kaçınılmaz kılmaktadır.
Kaynak: Benjamin Constant
ile simgelenen despotik ve barbar bir doğaya sahip olduğu şeklindeki doğuşu kökeni oldukça eski bir önyargıya dayalı imgeler de bulunmaktadır.
Kaynak: Oryantalizm
DeMeo'ya göre dünya tarihinin sistematik bir araştırması bu buluşları destekler, yani savaşçı, despotik, otoriter merkezi devletlerle,
Kaynak: Saharasya
Öte yandan, insan özgürlüklerinin, demokratik hakların kurulacak bir despotik devlet tarafından yok edilmesidir. Bu ütopyaların amacı,
Kaynak: Ütopya
kadarıyla 39 yılında Caligula ve senato arasında bir kırılma vardı ve bu noktadan sonra Caligula'nın saltanatı kesinlikle despotik ton içerir.
Kaynak: Caligula

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.