Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

despot ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

despot anlamı İng. Despot Alm. Gewaltherrscher, Despot Fr. despote Yunanca : despotis
1- Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kişi. 2- Rum ortodokslarının dinsel başkanları (metropolit karşılığı).

Güncel Türkçe Sözlük

despot anlamı
(I) is. 1. Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. 2. mec. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. 3. sf. Zorba.
despot anlamı
(II) is. din b. Ortodoks Rumların din başkanları.

İngilizce - Türkçe

despot anlamı
isim
1) despot
2) zorba
3) acımasız

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

despot anlamı Rum.despotis
(I) Ortodoks Rumların din başkanlarına verilen ad: § "... o zaman papaz, Berat despotuna bir mektup yazarak ahiren bir de muvafık cevap almış bulunmasıyla Rüstem'in bu defaki sözü Tamam mevsimine rast geldi." -Ahmet Midhat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, 119. § "Ve despota gücenmişti." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. IX, 209. § "despot. Ağa manasına hâlen metropolitlere denir." -Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani.
despot anlamı Fr.despote
(II) 1. Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit: § "Şaklabanlıklarıyla örtbas ediyor, despotların asıl kitlesinin ölüler kitlesi olduğu düşüncesini." -Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar-3 Hayır, 237. § "... en sefil despot ve adi zalimlerin kullandığı bu usul..." -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 93. § "İktidar zaferiyle sarhoş olan hayalperest ittihatçılar artık birer despot kesilmişlerdir." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 108. § "Bilakis, kuru, katı, sevimsiz, despotça bir yobazlık zihniyeti ve tahakkümü Müslümanları bile İslam dininden soğutmaktadır." -Peyami Safa, Din-İnkılap-İrtica, 148. 2. mec. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. 3. Zorba: § "Dışarısının pis, sefil, bayağı havası, su iğrenç, despot karanlık içeri sızmasın." -Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, 28.

despot eş anlamlısı

tiran
is. 1. tar. Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse. 2. sf. mec. Acımasız, gaddar, despot.
zorba
sf. Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse), müstebit, mütegallibe, despot, diktatör.

"despot" için örnek kullanımlar

Sonra işte o despot, ceberut devletin kontrolünde olmayacak bir adam çıktı.
Then that's despot, a man who will not be controlled by the state ceberut output.
Kaynak: denizhaber.com
Despot, sert, korkulan ve bir o kadar da sevilen bir babanın elinde çıktı ortaya Baha'nın sesi.
Despot, hard, in the hands of a father who loved and feared came up with a not-so-BAHA sound.
Kaynak: ozgurkocaeli.com.tr
Ancak ülke despot lider Abdul Gayoom'un iktidarının ardından siyasi çalkantılarla boğuşuyor.
However, the country is grappling with political instabilities, then the power of autocratic leader Abdul Gayoom'un.
Kaynak: yesilgazete.org
Bu yüzden demokrasi olmazsa, CHP'nin savunduğu kavramlar partiyi, despot ve dayatmacı sistemlere götürür.
Therefore, without democracy, the concepts advocated by the CHP party, and the imposition of despotic systems leads.
Kaynak: kenthaber.com
Despot (Yunanca : δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa),
Kaynak: Despot
Klasik biçiminde despotizm, bir şahsın idaresinin olduğu devlet, despot ise bütün siyasi gücü kullanan ve bütün devleti temsil eden diğer
Kaynak: Despotizm
Aşırı savurganlığı, tuhaflığı, ahlaksızlığı ve acımasızlığıyla tanınır, despot luğuyla hatırlanır. Kendi muhafızlarının birkaçı tarafından
Kaynak: Caligula
Genellikle Doğu Roma imparatorlarının vârisleri tarafından despot unvanıyla yönetilirdi. Başkenti Sparta yakınlarındaki Mistra şehriydi.
Kaynak: Mora Despotluğu
girmeden önce kurdukları son devlet. 1403 yılında Sırbistan Prensi Stefan Lazareviç'in kendisini despot ilan etmesiyle kurulmuş devlettir.
Kaynak: Sırp Despotluğu
ve muhteris bir despot için imal edilmiş altın yıldızlı bir aynadan başka bir şey görmeyen bütün görme özürlülerce anlaşılamadan kalmıştır."
Kaynak: Niccolò Machiavelli
Bir "Aydın despot" olarak yönetsel, yasal, ekonomik ve dinsel reformlar yaptı ama fazla başarılı olamadı. Kategori:1741 doğumlular Kategori:
Kaynak: II. Joseph (Kutsal Roma İmparatoru)
Manuel Komnenos (1143–1180 arası hükümdar) tarafından 1163 yılında despot luk ünvanı yaratılana kadar , imparatordan sonra en yüksek ünvandı.
Kaynak: Sebastokrator
çocuk olmayacağını düşünerek, Béla'ya despot luk ünvanı verdi ve ardılı olarak geleceğinin kabul ederek ismini Aleksios olarak değiştirtti.
Kaynak: Maria Komnene (I. Manuel'in kızı)
sözcük): Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse), müstebit, mütegallibe, despot, diktatör
Kaynak: Zorba (anlam ayrımı)
Tahta hile ile geçen bir despot olduğu düşünülen Rhadamistus, Parthia tarafından desteklenen bir isyan hareketi ile tahttan indirildi.
Kaynak: Rhadamistus
Aynı dönemde Prens Milan Obrenović 'in (1882 -1889 arasında Sırbistan kralı IV. Milan ) despot ik yönetimine karşı mücadele amacıyla
Kaynak: Nikola Pašić
Ayrıca göçün temel sebebide Belaxur halkına ait olan arazilerin zamanın despot paşası Kurt İsmail Paşa tarafından zorbalıkla ve gasp
Kaynak: Yamaçlar, Ergani

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.