Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

despise ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

despise anlamı
fiil
1) küçümsemek
2) hor görmek
3) tenezzül etmemek

"despise" için örnek kullanımlar

She didn't feel passionate about her job, but she didn't despise it, either.
O iş hakkında tutkulu hissediyorum vermedi, ama o da, onu hor vermedi.
Kaynak: afr.com
Readers applaud, despise efforts to care for feral cats at community college.
Okuyucular kolejde vahşi kedi bakımı için çabalarını küçümsemek, alkışlıyorum.
Kaynak: statesmanjournal.com
"Personally, I despise the idea," said KCPL Director Alan Engelbert.
"Şahsen ben fikir hor," KCPL Direktörü Alan Engelbert dedi.
Kaynak: wvgazette.com
Cyclones' fans still despise Elijah Johnson's vastly improved game.
Siklon 'hayranları hala Elijah Johnson'ın büyük ölçüde düzeldi oyunu hor.
Kaynak: bleacherreport.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.