Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğaçtan konuşma ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

doğaçtan konuşma anlamı Osm. irticalen konuşma
Hiçbir betiğe dayanmadan konuşma. Bu da bir yaratıcılık gerektirir.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.