Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğaçtan ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

doğaçtan anlamı
zf. Doğaçlama.

Türkçe - İngilizce

doğaçtan anlamı
kelime öbeği
1) off the cuff
sıfat
1) unrehearsed

doğaçtan eş anlamlısı

doğaçlama
is. 1. Doğaçlamak işi, emprovizasyon. 2. zf. Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi, doğaçtan, doğmaca, irticalen, emprovize: Doğaçlama şiir söylemek. 3. tiy. Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun, tuluat.

"doğaçtan" için örnek kullanımlar

Gelenekte doğaçtan yol havası söyleme ve ardından karşılıklı atışma niteliğinde "atma türkü " özelliğini görmekteyiz. Ancak bu atışma
Kaynak: Yol havası
işitsel duyumu belirli bir makama koşullandırmak amacıyla, doğaçtan (irticâlen-irticâlen:birdenbire, içine doğduğu gibi) yapılar ve
Kaynak: Taksim (müzik)
Gazel, Türk müziği nde ise şiirin bir hanende tarafından doğaçtan seslendirilmesidir. Sesle taksim olarak da bilinir. En güzel beytine beyt-
Kaynak: Gazel
Klasik dönemde, kadanslar o anda doğaçtan çalınırdı fakat günümüze yaklaştıkça besteciler ya da icracılar kadansları yazılmış bir örnekten
Kaynak: Konçerto
Müzikçi Fiorinelli klavsenin başına geçer, Chenier aşk üzerine doğaçtan uzun bir şiir okumaya başlar (Un di all'azzuro spazio).
Kaynak: Andrea Chenier

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.