Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğaçlama ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

doğaçlama anlamı Osm. İrtical Fr. Improvisation
Hazırlanmadan, hemen o anda meydana getirme (DOĞAÇTAN, İrticalen, Improvisé). Doğaç: Saniha.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

doğaçlama anlamı İng. improvisation Osm. tuluat Alm. Stegreif Fr. improvisation
1 - Betiğe dayanmadan içe doğduğu gibi oynama ve konuşma. 2 - Oyun sırasında ortaya çıkan ters bir durumu kapatmak için betikte olmayan hareketler yapma ya da sözler söyleme. 3 - Güldürmek amacıyla daha önceden saptanmamış hareketlere ve sözlere gitme; bu sonuncusu tiyatro sanatı açısından olumsuz sayılır.

Güncel Türkçe Sözlük

doğaçlama anlamı
is. 1. Doğaçlamak işi, emprovizasyon. 2. zf. Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi, doğaçtan, doğmaca, irticalen, emprovize: Doğaçlama şiir söylemek. 3. tiy. Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle Tamamlanan oyun, tuluat.

doğaçlama eş anlamlısı

birdenbire
zf. (birde'nbire) Ansızın: "Bu kelime, birdenbire insana şöyle bir irkilme verir." -N. F. Kısakürek.
doğaçtan
zf. Doğaçlama.
doğmaca
zf. (do'ğmaca) Doğaçlama.
emprovizasyon
is. Doğaçlama.
emprovize
zf. Doğaçlama.
irticalen
zf. (irtica:len) Doğaçlama: "Önünde tek kâğıt olmadan irticalen konuştu." -H. Taner.
tuluat
is. (tulu:a:tı, l ince okunur) tiy. Doğaçlama.
yerine
zf. 1. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Kadınlar bütün mallarını, vitrin yerine kullandıkları pencerelerde sergiliyorlardı." -A. Ağaoğlu. 2. Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı." -H. Taner. 3. is. ed. Alegori.

"doğaçlama" için örnek kullanımlar

Ani gelişen bu tür organizasyonlarda doğaçlama gerçekleşir her şey.
Sudden onset of such organizations is to improvise everything.
Kaynak: denizlihaber.com
Tamamen doğaçlama bir oyunla ve neyse ki son 16'ya kalarak bitti maç.
Remained completely improvised over the last 16 games, and fortunately match.
Kaynak: fanatik.com.tr
Geçen sene burada doğaçlama divan ve doğaçlama atışma yaptım.
Sofa and improvised duet improvisation did here last year.
Kaynak: haberler.com
Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi Şubat'ta da doğaçlama oluyor mu?
Layla and February as well as the improvised Mecnun'da happening?
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Komedi Dükkanı, Tolga Çevik 'in, Fırat Doğu Parlak 'ın yönergeleri doğrultusunda doğaçlama skeç yaptığı bir eğlence programı. Ebru Yalçın '
Kaynak: Komedi Dükkanı
Scat singing (Doğaçlama vokal tekniği). kimi zaman da anlamsız kelimelerle (kekeler gibi) şarkı esnasında yapılan doğaçlama vokal tekniğidir.
Kaynak: Scat singing
Yersiz Oyuncular, 2003 yılında kurulmuş tiyatro topluluğudur. 2005 yılından bu yana doğaçlama tiyatro yapan topluluk, Türkiye 'nin ilk
Kaynak: Yersiz Oyuncular
Taksim, Türk müziğinde ve birçok Orta Doğu kültürünün müziğinde ritimsiz ve tek kişi tarafından yapılan bir doğaçlama ya denir.
Kaynak: Taksim (müzik)
Spolin oğlu Paul Sills aracılığıyla 1950'lerin sonlarında Chicago da kurulan The Second City topluluğu ile ilk jenerasyon doğaçlama
Kaynak: Viola Spolin
Bebop veya bop, melodik bir yapıdan ziyade daha çok harmonik bir yapı üzerine kurulmuştur ve hızlı tempo ile doğaçlama (emprovizasyon) ile
Kaynak: Bebop
Cougar kara mayını ve doğaçlama patlayıcı düzenek saldırılarına karşı korumalı bir zırhlı araçtır . Genel bakış: Cougar Force Protection Inc
Kaynak: Cougar (araç)
Freestyle rap ya da battle rap, sözleri önceden yazılmamış veya çok azı yazılmış, yani doğaçlama yapılan rap tir. Rap kavgalarında
Kaynak: Freestyle rap
Kurgusal tiyatro oyuncunun serbest bir şekilde oyunu götürmesinden veya doğaçlama yapmasından farklı olarak oyunda arka fon anlamıyla
Kaynak: Kurgusal tiyatro
Happening, teyatral doğası olup senaryo dahilinde olmadan, doğaçlama yoluyla yapılan bir çeşit sanatsal etkinliktir. Terim olarak ilk defa
Kaynak: Happening
Tulûat tiyatrosu, olay örgüsü bilinmekle birlikte bir metne dayanmayan ve doğaçlama olarak oynanan bir sahne sanatı Tuluat tiyatrosu,
Kaynak: Tulûat tiyatrosu
Geleneksel Türk sanat müziğindeki vokal olarak yapılan doğaçlama bir türü olan Gazel için kullanılan ve çalgısal-vokal ayrımına göre ortaya
Kaynak: Sözel Taksim
Ağırlama, Âşık fasıl ve toplantılarında birbirleriyle yeni tanışan âşıkların sazla ve sözle birbirlerini doğaçlama övmelerine verilen ad.
Kaynak: Ağırlama
Âşıklık geleneği nde sazlı, sazsız, doğaçlama , yazarak ya da birkaç özelliği birden taşıyıp geleneğe bağlı şiir söyleyenlere âşık , bu
Kaynak: Âşıklık geleneği

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.