Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğaçlama tiyatrosu ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

doğaçlama tiyatrosu anlamı İng. improvisational theatre Osm. tulat tiyatrosu Alm. Stegreiftheater Fr. théâtre d'improvisation
Bir betiğe dayanmadan, önceden saptanmış bir gelişim çizgisi üzerinde doğaçtan oynanan ve örgüsü önceden bilindiği için, oyuncuların bu örgüyü izleyip anlık buluşlarla geliştirdikleri oyunları içeren tiyatro.
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.