Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

laf ne demek?

 - 3 sözlük, 6 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

laf anlamı
is. (l ince okunur) 1. Söz, lakırtı: Ben lafımı bitirmeden o atıldı. 2. Sonuçsuz, yararı olmayan söz: Onun söyledikleri laftan ibaret. 3. Konuşma. 4. Konu, mevzu, bahis: Lafı değiştirdi. 5. ünl. "Öyle şey olamaz, bu sözün hiçbir değeri yok" anlamlarında hafifseme yollu kullanılan bir söz: Şunu yapacakmış, bunu yapacakmış, laf! 6. mec. Dedikodu.

Türkçe - İngilizce

laf anlamı
isim
1) word
2) words
3) talk
4) say
5) empty words
6) spiel

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

lâf anlamı
(< Far. lâf) laf, söz
laf anlamı
Laf, söz

Doğu Trakya

laf anlamı
Lâf.
laf anlamı
Laf.

laf eş anlamlısı

bahis
is. 1. Üzerinde konuşulan şey, konu: "Bu bahisleri bırakalım artık." -P. Safa. 2. Görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma. 3. esk. Bir kitabın bölümlerinden her biri: Beşinci bahis.
dedikodu
is. Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kılükal: "Zaten ufacık mahalle, dedikodu desen diz boyu." -E. Şafak.
konu
is. 1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım." -Y. Z. Ortaç. 2. Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım." -B. Felek.
konuşma
is. 1. Konuşmak işi: "Hurşit hiç karışmıyordu konuşmaya." -A. Kulin. 2. Görüşme, danışma, müzakere. 3. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır." -Y. K. Beyatlı.
lakırtı
is. (l ince okunur) 1. Söz, laf: "Biz burada lakırtıya başlayalı iki dakika ya oldu ya olmadı." -P. Safa. 2. mec. Boş söz, dedikodu, laf: Lakırtıdır o, aldırma!
mevzu
is. (mevzu:) Konu: "Para aklımdan geçen bir mevzu olmamıştır." -A. Gündüz.
söz
is. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde." -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.

"laf" için örnek kullanımlar

Böyle olunca diğerleri gidip arkandan götürdü diye laf çıkarıyor.
As such, it brings others say he took me to go behind your back.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Peki sakatlanan bir oyuncunun ağzından laf almak zor olmuyor muydu?
So, a player's injury was not hard to get a word from the mouth?
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bazı kendini bilmez kişiler olur olmaz laf etmese daha uygun olur.
As soon as some of the people who does not know himself does not talk would be more appropriate.
Kaynak: medimagazin.com.tr
'Bugün de direkten dönerse gelme burada kal' diye o da laf attı.
"Today, we come to the mast rotates stay here, 'he say he scored.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Tarantino hem popüler hem de art-house sineması hakkında ansiklopedik bilgiye sahip, ağzı çok laf yapan ve son moda konuları takip eden
Kaynak: Quentin Tarantino
Hulk Hogan'la düşmanlığı karısı Elizabeth'in Hulk Hogan ile birlikte Savage'ye laf atmasından dolayı başlamış, sonradan tekrar
Kaynak: Randy Savage
Bu ifade ona özgü meşhur laf olmuştur. 1974'te ünlü sanatçı Andy Warhol , drag queenleri içeren "ladies and gentlemen" isimli bir polaroid
Kaynak: Marsha P. Johnson
Kayseri'ye giden yolcularla tanışmış, adam laf olsun diye derdini anlatanlara çok mantıklı ve faydalı tavsiyelerde bulunuyormuş.
Kaynak: Eğerci, Gemerek
Kendisine kötü laf edildiğinde üzülüp solabilir. Ne Yapmalıyız? İstediği an yalnız bırakmalıyız. Bağırmasına göz yummalı, kabul etmeliyiz
Kaynak: Ergenlik psikolojisi
Oysa ne zaman iki çift laf edecek olsa birileri,Kremlin'in dağcısını* anmadan edemiyorlar. Parmakları kalın tırtıllar gibi ve ağır kurşun
Kaynak: Stalin Epigramı
Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığımız bu toplumda, düşünen bir insanın bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Ben şiiri seçtim
Kaynak: Arzu K. Ayçiçek
Kaniya Masiya (balık çeşmesi) nehirden ayrılarak yer altından akan ve daha sonra yer üstüne çıkan çeşmeden balıklar tutulur, laf denilen
Kaynak: İnkaya, Kulp
Hatta laf anlamazsa tehdit ve hakarete başvurulur Sırtkan, sinir bozucu bir varlık olarak anlatılır. Etimoloji: (Bed/Bet) kökünden türemiştir
Kaynak: Bedik
duygusal yoksunluk gibi yöntemlerle istediğini yaptırma, ağızdan laf alma operasyonudur. LSD ve LSD gibi birden fazla kimyasal maddeyle
Kaynak: MKUltra projesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.