Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

meal ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

meal, -li anlamı
is. (mea:li) esk. 1. Anlam, kavram, mefhum: "Her cepheden tek mealde bir telgraf geliyor." -A. Gündüz. 2. Ortaya çıkan şey, sonuç, netice.

İngilizce - Türkçe

meal anlamı
isim
1) yemek
2) öğün
3) kaba un

meal eş anlamlısı

anlam
is. dil b. 1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör. 2. man. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.
kavram
is. 1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon: "Erkeklik, yiğitlik kavramının ters yüz edilmesi irdelenmedi." -A. Ağaoğlu. 2. fel. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, konsept, mefhum, nosyon. 3. hlk. Karın zarı, periton. 4. hlk. Tutam, avuç dolusu.
mefhum
is. (mefhu:mu) fel. esk. Kavram: "Dürüst bir insan, inansa da inanmasa da mefhumları yerli yerinde kullanmak borcundadır." -N. F. Kısakürek.
netice
is. (neti:ce) Sonuç.
sonuç
is. 1. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi." -N. Cumalı. 2. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: Sınav sonucu. 3. Öz, özet. 4. sp. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor. 5. ed. Yazının veya sözün bitim bölümü.

"meal" için örnek kullanımlar

Arnavutça meal : Feti Mehdiu. Hasan Efendi Nahi. Shrif/Sherif Ahmeti. Azerice meal : Vasim Məmmədəliyev-Ziya Bünyadov. Boşnakça meal : Besim Korkut
Kaynak: Çevrimiçi Kur'an Projesi
To bring meal offerings as prescribed in the Torah (Leviticus 2:1) Not to put oil on the meal offerings of wrongdoers (Leviticus 5:11)
Kaynak: Korban
Ali İmran , 187: Elmalılı Tefsiri 'nden sadeleştirilmiş meal. İslam 'ın Arap coğrafyası'ndan çıkarak Arap olmayan topluluklara da
Kaynak: Müfessir
He had no time to sit down and eat a full meal. So, he askd his cook to place some meat between txo slices of bread. This is the story of
Kaynak: John Montagu
İçerdiği hatim seslendirmeleri Abdülbasit Abdussamed , meal seslendirmeleri ise Yusuf Ziya Özkan 'a aittir. İrşat, M. Windows , Mac OS X ,
Kaynak: İrşat (Yazılım)
Ülkemizde yapılan ilk meal çalısmalarından olan “Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim” adlı 3 ciltlik eserinin ilk cildini 1952'de, ikinci ve
Kaynak: Hasan Basri Çantay
Bu sebeple "Ve hurun 'ıynun (وَحُورٌ عِينٌ) ayet inin (Kur'an 56:22) Türkçe meal i "en güzel gözlü saf ve temiz eşler" olarak verilmektedir.
Kaynak: Huri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.