Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

melez ne demek?

 - 13 sözlük, 24 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. hybrid Lat.hibrida: melez Alm. Hybride, Bastarde Fr. hybride
1. Melezleme ya da melez çaprazlaması sonucu meydana gelen canlı; heterozigot döl. Hibrit. 2. İki ya da daha fazla farklı kökenden oluşan herhangi bir makromolekül.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. mestizo Alm. Mestize Fr. métis
Ayrı ırktan ana ve babadan doğan, her iki ırkın kimi özelliklerini kendinde toplayan insan.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

melez anlamı Fr. hybride
Öğeleri başka başka dillerden olan kelime. Bisiklet kelimesinin bi öneki Lâtince, siki kelimesi Yunanca, et eki Fransızca, imlâsı ise Türkçedir.

BSTS / Dölerme ve Suni Tohumlama Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. hybrid
Hibrit.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. hybrid
Melezleme sonucu oluşan canlı veya heterozigot döl, hibrit.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

melez anlamı Fr. hybride
(biyoloji, botanik, zooloji)
melez anlamı Lat.Larix Fr. mélèze
(botanik)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. hybrid
Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl, azma, hibrit, kırma, metis.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. Hybried Alm. Hybrid Fr.hybride
Yükselen magmanın, başka magmayla ya da yantaşları sindirerek oluşturduğu karışım.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. hybrid Lat.hybrida Alm. Bastarde Fr.hybride
(karşılık): hibrid, çaprazlama, melez Melezleme ya da melez çaprazlaması sonucu meydana gelen hayvan ya da bitki; heterozigot döl.

Güncel Türkçe Sözlük

melez anlamı
sf. 1. biy. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis. 2. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): "Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş." -M. Ş. Esendal. 3. mec. Katışık, karışık: Melez bir dil.

Kimya Terimleri Sözlüğü

melez anlamı İng. hybrid Alm. hybrid Fr. hybride
İki faklı türden ele geçen bir bitki veya hayvan organizması. Kırma, hibrit.

Türkçe - İngilizce

melez anlamı
isim
1) hybrid
2) cross
3) mulatto
4) mestizo
5) halfblood
6) half-bred
7) half-caste
8) half-cast
sıfat
1) hybrid
2) crossbred
3) mixed
4) mongrel
5) bastard
6) halfblooded
7) half-bred
8) half-breed

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

melez anlamı
1. Gömleklik ipekli bez. 2. İpek ve pamuk iplikle dokunmuş bez. 3. Kefen.
melez anlamı
İnce, zarif (kumaş için).

Başak -Malatya
Çakallı -Adana

melez anlamı
1. Karışık : Telefon telleri hep melez olmuş. 2. Karışık tahıl, aşlık. 3. Sulandırılmış gübre.
melez anlamı
Zayıf.

*Afşin -Maraş

melez anlamı
Yük taşıyan öküz.

Çamoağa *Divriği -Sivas

melez anlamı
Beli içeri, kalçası dışarı doğru çıkık (kimse).

Çamoağa *Divriği -Sivas

melez anlamı
Toprak sürülmeden ekilen ekin.

Şabanözü *Polatlı -Ankara

melez anlamı
Süzgeç.

-Urfa

melez anlamı
Karışık tahıl.

Sazak *Yeşilova Burdur

melez anlamı
Keten arasına ipek karıştırılarak dokunan bir çeşit kumaş.

Çorum

melez anlamı
İşe yaramaz.

Kırşehir ve çevresi

melez eş anlamlısı

azma
is. 1. Azmak işi. 2. sf. biy. Melez.
hibrit
is. 1. Melez. 2. tekno. İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması.
karışık
sf. 1. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: Karışık salata. 2. Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız. 3. Saf olmayan: Karışık süt. 4. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!" -N. Cumalı. 5. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın." -P. Safa. 6. hlk. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.
katışık
sf. İçine başka şeyler karışmış olan, karışık, karma, mahlut.
kırma
is. 1. Kırmak işi. 2. Pili. 3. Kırılmış veya dövülmüş tahıl: Buğday kırması. 4. Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi. 5. sf. Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü." -Y. Kemal. 6. sf. biy. Melez: Arap kırması bir at. 7. sf. mec. Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.
metis
sf. biy. Melez.

"melez" için örnek kullanımlar

Melez cihaz, firmanın MagicFlip olarak isimlendirdiği kılıfla ve stylus kalemle dikkat çekiyor.
Hybrid device, the company named as the sheath and stylus MagicFlip attention.
Kaynak: donanimhaber.com
Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan melez cihaza, Huawei'ın Emotion kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.
'''' Jelly Bean Android 4.1.2 operating system, the hybrid device, the user interface is accompanied by Huawei Emotion.
Kaynak: veteknoloji.com
Bu melez marka, bir yandan Çin otomobillerine bakışı değiştirmeyi denerken, diğer yandan ucuz ve aşırı donanımlı otomobil isteyenleri hedefleyecek.
This hybrid brand, trying to change the look of a hand cars in China, on the other hand will target those who want cheap and extremely well-equipped car.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Melez, hibrid olarak da bilinir, iki farklı hayvan ın veya bitki nin birleşmesinden ortaya çıkan yeni tür . arasında oluşan bir melez için
Kaynak: Melez (biyoloji)
Melez, çamgiller (Pinaceae) familyasından Larix cinsini oluşturan yaprak döken iğne yapraklı ağaç tür lerin ortak adı. yetişen melez
Kaynak: Melez (bitki)
Hibrid (melez) otomobillerin amacı benzin sarfiyatını azaltmaktır. Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük hızlarda benzin motoru
Kaynak: Hibrit (otomobil)
Hibrit türleşmesi veya melez türleşme, birbirleriyle yakın akraba olan iki farklı tür arasında melezleme veya hibritleşmenin farklı bir
Kaynak: Hibrit türleşmesi
Melez azmanlığı, melez gücü de denir. Bitkilerde ve hayvanlarda uygulanan seçici melezleme tekniklerinin sonuçları hala tartışma konusudur
Kaynak: Heterosis
Kanada Kızılderilileri, Kanada 'da Eskimo İnuitler ile melez Métisler dışında kalan bütün Kanada yerlileri için kullanılan niteleme olup
Kaynak: Kanada Kızılderilileri
Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türüdür. Tanımı: Erkekler 45-55 cm
Kaynak: Amerikan pit bull teriyeri
Genetikte, melez bir birey yaratmak için farklı çeşitleri veya türlerin birleştirilme işlemidir. Moleküler biyolojide, nükleik asit
Kaynak: Hibritleşme

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.