Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

nişan ne demek?

 - 5 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

nişan anlamı
1- bakınız» ferman. 2- Osmanlılarda 1832'den sonra hizmet ve yararlık karşılığı olarak bir kişiye verilen madalya.

Güncel Türkçe Sözlük

nişan anlamı
is. 1. İşaret, iz, belirti, alamet. 2. Nişanlanma sırasında yapılan tören: Bizi nişana çağırdılar. 3. Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma: Nişanı bozmuşlar. 4. Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef. 5. Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme. 6. Devlet nişanı.

Kişi Adları Sözlüğü

Nişan anlamı Köken: Far.
Cinsiyet: Erkek
İm, iz, belirti.

Türkçe - İngilizce

nişan anlamı
isim
1) engagement
2) badge
3) betrothal
4) target
5) medal
6) decoration
7) mark
8) sign
9) affiance
10) brand
11) plume
12) device
13) order
14) butt
15) ensign
16) espousal
17) gong

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

nişan anlamı
(< Far. nişân) nişan
nişan anlamı
Nişan, nişanlanma sırasında yapılan tören

Kırşehir

nişan anlamı
Nişan, akit olarak verilen eşya

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

nişan eş anlamlısı

alamet
is. (ala:met, l ince okunur) 1. Belirti, işaret, iz, nişan: "Komşunun kızında da bir zamandır, sabırsızlık, taşkınlık alametleri çoğalmıştı." -R. H. Karay. 2. mec. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.
belirti
is. 1. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Tuhaf! Çocukların yüzünde zerre kadar utanma belirtisi yok." -A. Ümit. 2. tıp Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.
işaret
is. (işa:ret) 1. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im: Noktalama işaretleri. 2. Belirti, gösterge, alamet. 3. El, yüz hareketleriyle gösterme: "Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor." -R. H. Karay.
iz
is. 1. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare: "Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm." -S. F. Abasıyanık. 2. Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti: "Yüzünde birtakım diş ve tırnak izleri vardı." -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare: Cinayet izleri. 4. Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser: O çağ uygarlığından iz kalmadı. 5. mat. Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.

"nişan" için örnek kullanımlar

Burak Yılmaz dün akşam kardeşi Manolya'nın nişan törenine katıldı.
Burak Yilmaz attended yesterday evening engagement Manolya brother.
Kaynak: sabah.com.tr
İşte bu yüzden, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.
That is why, of all engagements and marriages in Rome raised.
Kaynak: gazetea24.com
İşte bu yüzden Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.
That's why all the engagements and marriages in Rome raised.
Kaynak: posta.com.tr
Burak Yılmaz Antalya'da düzenlenen nişan törenine katıldı.
Burak Yilmaz attended the ceremony, held in Antalya engagement.
Kaynak: gazetea24.com
Kate Middleton'ın nişan duyuru elbisesi Kate Middleton 'ın 16 Kasım 2010'da Cambridge Dükü, Prens William ile nişanlandıklarını duyururken
Kaynak: Kate Middleton'ın nişan duyuru elbisesi
Légion d'honneur, Napoléon Bonaparte 'ın Birinci Konsül iken 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransız nişan ıdır.
Kaynak: Légion d'honneur
Bir nişan tertibatı ile birleştirilen ve istikamet açılarını ölçmek için kullanılan manyetik pusula . Bu alet; nişan sırasında ıskalanın
Kaynak: Prizmatik Pusula
Kooperatif oynayış (kısaltma olarak CO-OP), genel olarak nişan alma ve strateji oyunlarında kullanılan evrensel bir video oyun terimidir.
Kaynak: Kooperatif oynanış
Yüzük, çoğu zaman süs eşyası olarak yararlanılan ya da nişan , evlilik gibi kurumların simgesi olarak parmağa takılan madenî halkadır.
Kaynak: Yüzük
Phoenix Robar RC-50, etkili keskin nişan tüfeklerinden biridir. Anti-materyal özelliğe sahiptir. Daha çok Amerikan askerleri tarafından
Kaynak: Robar RC-50
Amblemi nişan üzerinde şaha kalkmış beyaz bir aygırdır. Ayrıca Miki dergisini haftalık olarak da yayınlamıştır. Başlıca kahramanları
Kaynak: Tay Yayıncılık
Dipçik, her çeşit tüfekte bulunan atış esnasında omuz kısmından destek alınarak nişan almayı kolaylaştıran ve tepmelerde ise daha az
Kaynak: Dipçik
Baraj ateşi ya da baraj atışı, özel surette ve belirli bir hedefe nişan alınarak yapılan atıştan farklı olarak, bir boşluğu veya sahayı
Kaynak: Baraj ateşi
Füzelere nişan hattı güdüm sistemi ile komuta edilmektedir. Çift lançerli atış paltformu tekerleki ve paletli araçlara monte
Kaynak: Roland (tank)
1858'de çıkarılan yeni yönetmelikle düşmanla yüz yüze gelmeksizin gösterilen kahramanlıklar da nişan kapsamına alındı. verilen nişan çok az
Kaynak: Victoria Haçı
Nişan: Bazen nişan kararı alınmadı ise nişan töreni yapılmadan düğünde yapılır. Fakat nişan yapılacaksa nişan hazırlıkları başlar.
Kaynak: Kırkbaş, Yalvaç

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.