Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

olmağın ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Tarama Sözlüğü

olmağın anlamı
Olmakla.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

olmağın anlamı
Olmayan

Arpaçay - Kars

"olmağın" için örnek kullanımlar

geçerken fânûs olmamağın, ekser zamanda taşa çalup zarar ve ziyan olmağın mahâll-i mezkûrda bir fânûs yeri bina etmek murad edinmeğin, buyurdum ki.”
Kaynak: Fenerbahçe Feneri
Anadolu Kazaskeri Mehmed Efendi'den süvari kassama mühürlü mektub verilmekle mucibince amel oluna deyu ferman sâdır olmağın vech-i meşruh
Kaynak: Ordu Kassamı
makbulu'ş-şehade idugleri işar ve ihbar olunub şahadetleri makbule olmağın mucebince verâsetine bade'l-hükm müddeâ bih meblağdan hisse-i
Kaynak: Akpınar, Rize
olup hududu malüm olan üç rub sulu susuz toprakları hali ve mu'attal kalup tapuya müstehak olmağın köy(karyei)mezbure sakinlerinden ahmed b.
Kaynak: Gözebaşı, Elâzığ
Bu köy ile ilgili olarak da “Malikane, Vakf-ı Cami-i Sungur Ağa, nefs-i Niğde, tâbi-i Kaza-i Niğde, toprakları kalil olmağın, Eyleson,
Kaynak: Küçükköy, Niğde
günü taht-ı ali üzere cülusu hümayunu meymenet-makrun vaki olup, umum en tecdidi berat olunmak fermanım olmağın binaen aleyh dir ki
Kaynak: Karayakup, Gölova

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.