Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

olmakla birlikte ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"olmakla birlikte" için örnek kullanımlar

Böyle olmakla birlikte, 'Köprüler ve otoyollar 10 yıllık kârına satıldı!'
Nevertheless, 'Bridges and highways have been sold a 10-year profit!'
Kaynak: ekonomi.bugun.com.tr
Çünkü otun iç piyasada fiyatları çok yüksek olmakla birlikte istediğimiz kalitede ot bulamıyoruz.
Because we want quality grass hay in the domestic market but can not find the prices are very high.
Kaynak: haberler.com
Hakemin penaltı kararı doğru olmakla birlikte, başka bir hakem bunu "çarpma" olarak da değerlendirebilirdi.
While it is true the referee's penalty decision, another referee "multiply" as değerlendirebilirdi.
Kaynak: haber.stargazete.com
Yasal ve idari düzenlemeler verginin toplanmasında çok önemli olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir.
Although the collection of taxes is very important legislative and administrative measures alone are not enough.
Kaynak: timeturk.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.