Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

olmakla beraber ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkçe - İngilizce

olmakla beraber anlamı
Although

"olmakla beraber" için örnek kullanımlar

Tuzlu çerezler mükemmel bir iş kolu olmakla beraber, küresel ürün portföyümüz içerisinde yalnız kalmaktadır.
Although an excellent job of salty snacks arm, global product portfolio remains alone in the.
Kaynak: sabah.com.tr
Alınan bu üç puan tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir moral olmakla beraber sıralamada da ilk altı takım arasına girmesine yetti.
Despite all the negativity these three points from the top six teams in the first of a moral order but was enough to come between.
Kaynak: trtspor.com.tr
Albümdeki eserlerin tamamı bana ait olmakla beraber sadece bu söz ve "Bana Yanlız Gel" isimli parçanın söz ve müziği bana ait değil.
Although I only mention this for all of the works in the album and "Come to me alone" words and music of his part does not belong to me.
Kaynak: yeniasir.com.tr
Bu konuda toplumda eskiden kalma bilgiler nedeniyle ömürlerinin kısa olduğu yolunda bir kanı olmakla beraber yaşam süreleri 80'li yaşlara ulaşan Down sendromlu bireyler de vardır.
This life is short because of the information about the time-honored way of society, although the blood of individuals with Down syndrome are reaching age 80 life expectancy.
Kaynak: saglik.milliyet.com.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.