Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sermek ne demek?

 - 4 sözlük, 11 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

sermek anlamı
sabretmek
sermek anlamı
kızmak, çıkışmak, sertelmek, sert ve kaba söz söylemek
sermek anlamı
sürmek, kovmak, sürgün etmek; devam etmek
sermek anlamı
kırmak, darılmak
sermek anlamı
kızmak, çıkışmak, sertelmek, sert söz söylemek

Güncel Türkçe Sözlük

sermek, -er anlamı
(-i, -e) 1. Kurutmak için asmak: "Kar gibi çamaşırları serip eve döndü." -O. Rifat. 2. Göstermek amacıyla asmak veya yaymak: Çeyiz sermek. 3. Düz bir yere yaymak: Üzüm sermek. Bulgur sermek. 4. Açarak yaymak veya döşemek: "Çerçeveli çerçevesiz bir sürü fotoğraf çıkarıp masanın üzerine serdi." -A. Gündüz. 5. Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek veya hırpalamak: "Onun için bir an önce leşlerini köpek leşi gibi İstanbul'un çamurlu kaldırımlarına sermek zamanı gelmişti." -Y. K. Karaosmanoğlu. 6. mec. Boşlamak, savsamak.

Türkçe - İngilizce

sermek anlamı
fiil
1) lay
2) spread
3) lay out
4) unfold
5) stretch
6) spread out
7) let things slide

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sermek anlamı
Kibrit.

Kadıçiftliği -İstanbul
*Ereğli -Konya

sermek anlamı
Sermek, devirmek

Doğu Trakya

sermek anlamı
Sermek; yaymak || sarmak || yatah sermek: yer yatağını yaymak; açmak|| guşburnunun alnına|| mendil sardım dalına || bülbül güle ah eder || ben de nazli Yarıma

Erzurum

sermek anlamı
Seğirmek // seriyo: seğiriyor

Kırşehir

sermek eş anlamlısı

boşlamak
(-i) 1. Bırakmak. 2. İlgi göstermemek, ihmal etmek: "Sanayileşme furyası, tüketim yarışı içinde gözünü ihtiras bürüyen insan doğayı boşladı." -H. Taner.
savsamak
(-i) Savsaklamak, ihmal etmek.

"sermek" için örnek kullanımlar

Anlatmakla yetinmemek, yaşananları tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermek gerektiği bir dönemdeyiz.
Satisfied with telling you, all the reality of what happened in a period should reveal.
Kaynak: sondakika.com
Sony, yüksek ihtimalle PlayStation 4'ün tanıtılacağı PlayStation 2013 etkinliğinden önce markanın geçmişini gözler önüne sermek için üçüncü videoyu da yayımladı.
Sony PlayStation 4 is highly likely to reveal the history of the brand introduced prior to the effectiveness of the PlayStation in 2013 also released a third video.
Kaynak: shiftdelete.net
Alışveriş konusundaki ustalığını gözler önüne sermek üzere kamera önüne geçen Lemi Filozof, aslında alışverişin ne kadar beceri ve akıllıca davranılması gerektiğinin altını çizecek.
Shopping on the front of the camera to reveal his mastery of the Lemi philosopher, in fact, how much skill and smart shopping underline the need to be treated.
Kaynak: magazinci.com
veya resmî ziyaretler sırasındaki karşılama ve uğurlama törenlerinde protokoldeki kişilerin geçiş yollarına sermek için kullanılan aksesuar.
Kaynak: Kırmızı halı
kuralların netleşmesinin ve yaşanmasının önünü açmak, bu alandaki tüm deneyimlerini özellikle toplumun önüne sermek, gelecek yönelimlerini saptamak,
Kaynak: Sosyal Araştırmalar Vakfı
biraz abartılı da olsa insanımızın gerçek dramını gözlerin önüne sermek, edebiyatımızı saçmasapan kitaplarıyla halkı afyon yutmuş gibi
Kaynak: Faik Baysal
Etimoloji Vurmak, kırmak, yıkmak, yere sermek, devirmek gibi anlamları içeren Türkçe (bat-) kökünden türemiştir Türkçe (bat-) fiil
Kaynak: Batur
birlikte yazdıkları sürrealist ressam Salvador Dalí ise kendi amacının "İçinde yaşadığımız toplumun alçakça işleyişini gözler önüne sermek!"
Kaynak: Altın Çağ (film)
Brahmanlara yalnızca maddi bir menfaat karşılığında saygı duyulacak; fakirlere karşı nahoş sözler edecek, bilgilerini ortaya sermek için
Kaynak: Kali Yuga
nitelikte bireylere, tek tek güçlü kahramanlara yer yoktur, sanatın amacı çarpıklıkları göz önüne sermek olmalıdır, onlara çözüm aramak değil.
Kaynak: Friedrich Dürrenmatt
Köylüler, asbesti evlerinin damlarına sermek, evlerini badana yapmak için ve küçük çocuklarda pudra yerine kullanırlar. Amasya
Kaynak: Asbest
Irigaray buna yönelir ve bir anlamda çalışmaları kültürün, düşüncenin, felsefenin psikanalizini gerçekleştirmektir -yani bilinçdışını ortaya sermek.
Kaynak: Luce Irigaray
Gelin çeyizi sermek ve onu misafirlere sergilemek te adetlerdendir. Coğrafya: Ankara iline 53 km, Polatlı ilçesine 21 km uzaklıktadır.
Kaynak: Gedikli, Polatlı
Kayayı ziyaret edenler arasında duygulu mesajlar yazarak yere sermek alışkanlık haline gelmiştir. Spil Dağı'nda ayrıca, Yarıkkaya
Kaynak: Spil Dağı
Sepi sermek; kız tarafının bahçesine bir ip gerip kızın çeyizlerini sermektir. Erkekler öğle vakti kız evindeki sepinin altında eğlence
Kaynak: Gökköy, Balıkesir
temel fiil kerdene “yapmak”: a-kerdene “açmak”, ra-kerdene “sermek”, ro-kerdene “dökmek”, de-kerdene “doldurmak”, we-kerdene “ateş yakmak
Kaynak: Zazaca

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.