Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tir ne demek?

 - 1 sözlük, 5 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

tir anlamı
1.Küçük parçalara ayrılmış toprak, evlek. 2.Ekin sulamak için tarlada açılan ark. 3.Göl çevresine yığılan toprak, set : Alçak tir göle dayanmaz. 4.Deniz kıyısı, yalı. 5.Tarla kıyılarını belirlemek için yapılmış toprak set. 6.İki tarla arasında sınır olan ince yol.
tir anlamı
1.Patlamamış pamuk kozası: Pambuklar bu il maşalla iyi tir saldı. 2.Büyük taneli, yumuşak bir çeşit buğday.
tir anlamı
Üstü ince toprakla örtülü taşlık, kayalık yer.

Bağlıca *Ardanuç -Artvin
*Hadım, *Bozkır -Konya

tir anlamı
Büyük heybe.

*Şarkikaraağaç -Isparta

tir anlamı
1. Ekilmiş bostanın bir bölümü. 2. Pirinç tarlasının evleklerini ayıran sınır.

"tir" için örnek kullanımlar

İncelenen ülkelerin ortalama mobil penetrasyon oranı yüzde 135'tir.
Average mobile penetration rate of 135 percent of the countries' tractor.
Kaynak: finans.mynet.com
Botoks yöntemine karşın son derece avantajlı ve etkili alternatif tir !
Although the method is extremely advantageous and effective alternative to Botox!
Kaynak: saglik.milliyet.com.tr
Webo'ya ya da Sow'a kritik pasları gönderebilecek yegane oyuncu Salih'tir.
The only player to send critical rust or Sow'a Webo'ya Saleh tractor.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Çünkü ihtiyaçları olan şey sadece bilgisayar ve internettir.
Because the only thing they need is a computer and internet.
Kaynak: iha.com.tr
Yollarda çekilen her türlü açlık, sefalet, salgın hastalıklar göç edenlerin büyük ço�unlu�unu yok etmi�tir. Osmanlı Devleti, hem göçler
Kaynak: Bahçekaya, İnegöl
Yollarda çekilen her türlü açlık, sefalet, salgın hastalıklar göç edenlerin büyük ço�unlu�unu yok etmi�tir. Osmanlı Devleti, hem göçler
Kaynak: Saadet, İnegöl
Yollarda çekilen her türlü açlık, sefalet, salgın hastalıklar göç edenlerin büyük ço�unlu�unu yok etmi�tir. Osmanlı Devleti, hem göçler
Kaynak: Mesruriye, İnegöl
İnsan Psikolojisi: İnsan zihninin temel özelliği bilinç tir. Bilinç ile birlikte, kendini gözleyebilme , zamanı algılayabilme ve özgür
Kaynak: İnsan
Su, kohezyon kuvvetine sahip renksiz, kokusuz ve tatsız sıvı bir bileşik tir. Kimyada formülü (H 2 O) 2 Hidrojen ve 1 Oksijen
Kaynak: Su
Baden Württemberg Güneybatı Almanya 'da bir eyalet tir. Nüfusa ve alana göre üçüncüdür. Başkenti Stuttgart 'dır. Diğer önemli kentleri ise
Kaynak: Baden-Württemberg
Virüs, canlı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik tanecik tir. Tıbbi literatürde virus olarak geçmektedir. Virüsler ancak bir konak
Kaynak: Virüs
Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asit tir, nükleotit lerden oluşan bir polimer dir. Her nükleotit bir azotlu baz , bir riboz şeker
Kaynak: RNA
Arıcılık, balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı ile arı ürünleri elde edilerek zirai kazanç sağlanan meslek tir. Bu işi yapanlara
Kaynak: Arıcılık
Uranyum, radyoaktif bir kimya sal element tir. 1789 yılında Martin Heinrich Klaaproth tarafından keşfedilmiş ve 1841 yılında Eugene-
Kaynak: Uranyum
Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu 'nun MS 395 yılında Diocletianus tarafından ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan antik bir devlet tir.
Kaynak: Batı Roma İmparatorluğu
Potasyum, bir kimyasal element tir. Simgesi K (Arapça: al qalija → Latince: kalium) ve atom numarası 19 dur. Potasyum adını izole
Kaynak: Potasyum
Titanyum sembolü Ti olan 22 atom numaralı kimyasal element tir. Hafif, güçlü, parlak, korozyon a karşı dirençli grimsi bir geçiş
Kaynak: Titanyum
Namaz (Arapça : الصلاة في الإسلام) Klasik Sünni İslam anlayışına göre İslamın şartları 'ndan biri kabul edilen ibadet tir. Kur'an'da
Kaynak: Namaz
Kalay, periyodik cetvel de atom numarası 50 olan element tir. Simgesi Sn olup Latince stannum dan gelir. Gümüşümsü gri renktedir.
Kaynak: Kalay
Turuncu rengi kırmızı ve sarı arasında, dalgaboyu 620–585 nanometre civarında olan bir renk tir. Turuncu renginin hex değeri "FF7F00", RGB
Kaynak: Turuncu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.