Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

cambaz ne demek?

 - 6 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

cambaz anlamı İng. balancer Alm. Equilibrist, Äquilibrist, Gleichgewichtakrobat Fr. équilibriste
1 - Denge sanatında uzman ve usta olan kişi. 2 - İp üstünde yürüyen ve çeşitli tehlikeli numaralar yapan becerili sanatçı. bakınız» rismanbaz.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

cambaz anlamı
(I) At alıp satan kimse. (Celiptaş *Yalvaç -Isparta)
cambaz anlamı
(II) Birbirlerinden ayrılmamalarını sağlamak için iki zincirin birleşme yerlerine takılan uzun çatallı ağaç. (*Mudurnu -Bolu)

Güncel Türkçe Sözlük

cambaz anlamı
is. 1. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat: "Önüne getirilen ata bir cambaz çevikliğiyle atladı." -Ö. Seyfettin. 2. At alıp satan veya yetiştiren kimse: "Bitişik komşumuz cambaz İbrahim -bizde at alıp satanlara cambaz derler- hacca gitti, geldi." -M. Ş. Esendal. 3. Usta, becerikli kimse: Söz cambazı. 4. tar. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. 5. sf. mec. Kurnaz, hileci, hilekâr: O cambaz adamdır, güvenilmez.

Türkçe - İngilizce

cambaz anlamı
isim
1) acrobat
2) coper
3) stunter
4) distortionist

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

cambaz anlamı
Birbirine geçmiş iki zincirin herhangi bir halkasına sokulan çomak.

-Bolu

cambaz anlamı
Cambaz, hayvan tüccarı

Keban Baskil Ağın Elazığ

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Cambaz anlamı
Balıkesir ili, Gönen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Cambaz anlamı
Bursa ili, Karacabey ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Cambaz anlamı
Çanakkale ili, Kalkım bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Cambaz anlamı
Kahramanmaraş ili, Çokak bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Cambaz anlamı
KasTamonu ili, Kuzyaka bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Cambaz anlamı
KasTamonu ili, Küre ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

cambaz eş anlamlısı

akrobat
is. Cambaz.
hileci
sf. Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.
hilekâr
sf. (hi:lekâr) Hileci: "Münafık, hilekâr, mürai bir adam olarak şöhret almışsınız." -E. E. Talu.
kurnaz
sf. Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz: "Nedim, kurnaz, benden iki gün evvel izin aldı." -A. Gündüz.
usta
is. 1. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse: "Nöbetçi, ustanın anasına ters ters baktı." -N. Hikmet. 2. Zanaat öğreticisi. 3. Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi." -R. H. Karay. 4. sf. Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi." -T. Buğra. 5. tar. Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi. 6. mec. Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?" -R. H. Karay.

"cambaz" için örnek kullanımlar

Bu nesilden gelen memurlar ihmalci, bakanlar ise politik cambaz olurlar.
This is negligent officials from generation to generation, the ministers are the political acrobat.
Kaynak: bilgicagi.com
Önünüzde iki aday var ve iyi bilirsiniz ki; bir ipte iki cambaz oynamaz.
There are two candidates in front of you and well you know it, two acrobat on a rope dance.
Kaynak: haberler.com
Yetenek sizsiniz türkiye ali alkan cambaz performansı izleyiciyi mest etti.
You're the turkey has enchanted audiences the ability ali alkane acrobat performance.
Kaynak: haberfx.net
Avrupa'da cambaz ipe çıktı mı halk başlar ha geçti ha geçecek.
Did he passed the rope acrobat ha ha people in Europe will begin.
Kaynak: haberturk.com
Sirk; akrobat lar, palyaço lar, eğitimli hayvanlar, wikt:trapezci | trapezci ler, wikt:cambaz | cambaz lar, tek tekerli bisikletçiler ve
Kaynak: Sirk
İşte tam o yıllarda Türkiye , savaşın ateşine bulaşmadan, Alman larla Müttefikler arasında gerili ince ipte, bir cambaz maharetiyle
Kaynak: Nefes Nefese (roman)
Bir gün ormanda kızılderili saldırısından hayatlarını kurtardığı bir cambaz topluluğu olan Sullivan'larla tanışır ve bu yeni dostarı
Kaynak: Zagor

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.