Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çevirici ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

çevirici anlamı İng. assembler Fr. assembleur
Çevirici dilinde yazılmış bir kaynak izlenceyi ilgili bilgisayar dizgesinin makine diline çeviren izlence.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

çevirici anlamı İng. interpreter, translater Osm. mütercim, tercüman Fr.interprète, traducteur
1- Üniversitelerde sözlü ve yazılı çeviri işlerinde geçici ya da sürekli olarak çalıştırılan kimse. 2- Resmî ya da özel olarak çeviri işleriyle uğraşan kişi.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

çevirici anlamı İng. 1- commutator, selector switch; 2- converter Osm. 1- komütatör Fr. 1- commutateur
1- fizik: Elektrik akımının yönünü değiştirmeye yarayan aygıt. 2- bilişim: Yalın simgesel dilde yazılmış çizeylemleri bilgisayar diline aktaran dizge.

Güncel Türkçe Sözlük

çevirici anlamı
is. 1. Çevirmen: Bu kitabın çeviricisi Fransızcayı iyi bilir. 2. fiz. Anahtar.

Türkçe - İngilizce

çevirici anlamı
isim
1) assembler
2) commutator

çevirici eş anlamlısı

anahtar
is. 1. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı: "Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı." -F. R. Atay. 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu. 3. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak: Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi. 6. mec. Vesile, araç, vasıta: "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır." -P. Safa. 7. sf. mec. Herhangi bir olayda belirleyici olan: Anahtar parti. 8. fiz. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör. 9. müz. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret: Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır.
çevirmen
is. 1. Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman. 2. Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim: "Çevirmen güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu." -S. İleri.

"çevirici" için örnek kullanımlar

Galiba Micro usb portuna bağlıyoruz çevirici ile?
I attribute converter with micro usb port?
Kaynak: donanimhaber.com
Aktif gürültü engelleyicinin en çok işe yaradığı yer olan uçaklar için çevirici adaptöre de yer verilen kutu içeriğinde, ayrıca taşıma kılıfı ve kablo uzatıcı gibi içerikler de eklenmiş.
Active noise blocker, where it works best converter adapter for aircraft included in the content of the box, as well as the added ingredients, such as carrying case and cable extender.
Kaynak: shiftdelete.net
ALES'e üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanmak isteyenler girebilecek.
ALES university lecturer, instructor, research assistant, specialist, planner converter and education faculty positions in the open or live outside the cadres to enter those who wish to be appointed.
Kaynak: haberekspres.com.tr
Sınava, üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek isteyenler girebilecek.
Test, universities, lecturers, instructors, research assistants, specialists, converter and education planners who want to be appointed to positions that may open or faculty members live outside the lineup.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bir assembly dil programı çevirici “Assembler” olarak adlandırılan faydalı bir program tarafından hedef bilgisayarın makine koduna
Kaynak: Çevirici diller
Gigabit arayüz çevirici (İngilizce : Gigabit interface converter veya kısaca GBIC), elektrik sinyallerini seri optik sinyal lere, optik
Kaynak: Gigabit arayüz çevirici
Gas birbirinden farklı mimariler üzerinde çalışablir. Intel sözdizimi ni kullanan diğer derleyicilerden farklı olarak AT&T çevirici
Kaynak: GNU Assembler
Konuşma Sentezleyici veya Speech Synthesizer, bilgisayarlarda kullanılan, metni konuşmaya çevirici (Text to Speech - TTS) sistemlerine
Kaynak: Konuşma Sentezleyici
Dallanma terimi genellikle makine kodu ya da çevirici dil programlarındeki atlama komutları için kullanılır. Üst düzey dillerde dallanma
Kaynak: Dallanma
Konuşma Sentezleyici veya Speech Synthesizer, bilgisayarlarda kullanılan, metni konuşmaya çevirici (Text to Speech - TTS) sistemlerine
Kaynak: Yazı seslendirici (yazılım)
Temel olarak alçaltıcı (buck) çevirici,yükseltici (boost) çevirici ve alçaltıcı-yükseltici çevirici olmak üzere 3 tip bulunmaktadır.
Kaynak: Smps
Free Pascal'ın mükemmel bir çevirici dili (assembly) desteği vardır ve çeşitli çevirici dili lehçelerini içsel olarak destekler.
Kaynak: Free Pascal
Bir Alman beste ci, oyuncu, müzik konuları yazarı, şair ve çevirici idi. Yaşamı : Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyâletinin başkenti olan
Kaynak: Peter Cornelius
Bunun yanında moleküler makineler terimi, moleküler çevirici - inşa etme amacı güden ve son derece karmaşık bir dizi moleküler makinelerin
Kaynak: Moleküler makine
as - çevirici ld - bağlayıcı addr2line - adresi dosya ve satıra dönüştürür. ar - arşiv yaratır, düzenler ve açar. c++filt - C++
Kaynak: Binutils

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.