Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğrultmak ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

doğrultmak anlamı
(-i) 1. Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek: "Aralarında bellerini doğrulTamayacak kadar yaşlıları da vardı." -T. Buğra. 2. Düzeltmek: Yanlışları doğrultmak. 3. Yöneltmek: "Ancak delikanlı, kargının sapını yere gömüp ucunu ata doğrultarak hasmının saldırısını engelliyordu." -İ. O. Anar. 4. hlk. Yön bulmak: Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim. 5. hlk. Para sağlamak, kazanmak: "Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz." -A. İlhan.

Tarama Sözlüğü

doğrultmak anlamı
Tevcih etmek

Türkçe - İngilizce

doğrultmak anlamı
fiil
1) point
2) point
3) straighten
4) rectify
5) present
6) present
7) unbend
8) train
9) up with
10) uncross
11) orient
12) orientate
13) aim
14) plumb
15) range
16) right
17) true up

doğrultmak eş anlamlısı

düzeltmek
(-i) 1. Düzgün duruma getirmek: "Kirli eşyalarımı paketlere sardım, bavulumu düzelttim." -R. N. Güntekin. 2. Bozukluğunu gidermek, onarmak. 3. Yanlıştan kurtarmak, tashih etmek: "Öğleden sonra nüfus kâğıdını getir, kaydını düzeltelim." -B. Felek.
kazanmak
(-i) 1. Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım." -P. Safa. 2. (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız." -B. Felek. 3. Çıkmak, isabet etmek. 4. Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır." -R. N. Güntekin. 5. (nsz) Tutulmak, yakalanmak: Huy kazanmak. Dert kazanmak. 6. Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım." -M. Ş. Esendal. 7. (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: Düşmandan yer kazanmak. 8. Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır." -R. E. Ünaydın.
yöneltmek
(-i, -e) 1. Bir şeye belli bir yön vermek, yönelmesini sağlamak, çevirmek, tevcih etmek. 2. Birine veya bir şeye doğru bakmak: Bakışlarını ona yöneltti. 3. Birine bir şey söylemek, tevcih etmek: "Yine ünlü kişiler çeşitli konularda konuşur, ardından dinleyiciler onlara sorular yöneltirlerdi." -H. Taner.

"doğrultmak" için örnek kullanımlar

akım a çevirmek için kullanılan elektriksel bir devredir. AC ' yi doğrultmak için tek bir diyot kullanıldığı zaman (dalga formunun negatif
Kaynak: Doğrultucu
Bu lambalarda normalde AC gücü doğrultmak ve gerilimi iç LED elemanlarının kullanabileceği seviyeye dönüştürmek için devre bulunur
Kaynak: LED lamba

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.