Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

terim ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

terim anlamı İng. term Osm. ıstılah Alm. Terminus Fr. terme
Bilim veya sanat kavramları için kullanılan anlamı sınırlı sözcük: Üçgen, asit, belirteç vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

terim anlamı İng. term Osm. ıstılah Alm. Fachausdruck Fr. terme
Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad: radyo, televizyon, bilgisayar, dil bilimi, yüklem, benzeşme, özgül ağırlık, dörtgen, atardamar, yer çekimi vb.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

terim anlamı İng. term, quasi-term Alm. Terminus, Term Merkmal Fr. terme
1- Kapalı ya da açık terim; tekil terim. Krş.. ad, bireysel değişken. 2-Tekil ya da genel terim. Krş.. ad, yüklem. 3- Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem. Krş.. evrensel terim, boş terim, olumsuzlamalı terim, olumsuzlamasız terim, kurucu yalan terim, büyük terim, küçük terim, orta terim, terim yöneten.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

terim anlamı
bakınız» yan.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

terim anlamı
Azerbaycan Türkçesi: termin; Türkmen Türkçesi: termin; Gagauz Türkçesi: termin; Özbek Türkçesi: termin ~ aTama;Uygur Türkçesi: termin ~ atalğu; Tatar Türkçesi: atama ~ termin; Başkurt Türkçesi: termin; Kmk: termin ~kâsbuluk söz ~ istilah; Krç.-Malk.: termin; Nogay Türkçesi: termin; Kazak Türkçesi: termin;Kırgız Türkçesi: termin; Alt:: termin; Hakas Türkçesi: termin ~ önetîn alılgan sös; Tuva Türkçesi: termin;Rusça: termin

Güncel Türkçe Sözlük

terim anlamı
is. 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." -F. R. Atay. 2. man. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. 3. mat. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. 4. mat. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. 5. mat. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

Kişi Adları Sözlüğü

Terim anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
İnce, kibar.
Cinsiyet: Erkek
İnce, kibar.

Türkçe - İngilizce

terim anlamı
isim
1) term
2) locution

terim eş anlamlısı

had
is. esk. 1. Sınır, uç. 2. Derece: İnsan buna bir hadde kadar göz yumabilir. 3. İnsanın yetki ve değeri: Haddim değil. 4. mat. Terim.
ıstılah
is. (ıstıla:hı) esk. 1. Terim: "Tasavvuf ıstılahında ise arzu edilen makbul ve sevimli bir işin elde edilmesine kalbin bağlanmasıdır." -N. F. Kısakürek. 2. mec. Herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz.
sanat
is. 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık: "Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." -T. Buğra. 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım: "Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı." -R. H. Karay. 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık: Konuşma sanatı. 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü: Askerlik sanatı. 5. Zanaat.

"terim" için örnek kullanımlar

Mourinho'nun, Terim'e ne kadar saygı duyduğunu orada görmüştüm.
Mourinho, the term 'e saw how much respect there.
Kaynak: sabah.com.tr
Terim ile Mourinho, Kocaman ile Petkoviç benzer karakterler.
Terms and Mourinho, with a big Petkovic similar characters.
Kaynak: sabah.com.tr
Terim'i Kayseri'de kara kara düşündüren konu!
The term 'i think the black Kayseri topic!
Kaynak: sporx.com
Maça 15 dakika kala Terim tribüne geldi ve Jose Mourinho ile çok sıcak bir kucaklaşma yaşadı.
Jose Mourinho arrived 15 minutes before the match with the term bleachers was a very warm embrace.
Kaynak: ajansspor.com
Matematik te terim testi, ıraksaklık testi veya ıraksaklık için n'inci terim testi bir sonsuz seri nin ıraksaklığını belirlemenin basit bir
Kaynak: Terim testi
Matematikte dizi, terim denilen sayıların oluşturduğu sıralı küme . Dizi sonlu ya da sonsuz olabilir. Pozitif tam sayılar (1, 2, 3, 4, …)
Kaynak: Dizi (terim)
Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır
Kaynak: Terim anlam
İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelen bir din i terim dir. Riya 'nın
Kaynak: İhlas (terim)
Artık kullanımda olmayan bir terim olarak catenet de aynı anlama gelir. Dünyanın en büyük interneti, özel isim olarak kullanılan Internet
Kaynak: İnternet (terim isim)

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.