Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

suspend ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

suspend anlamı
fiil
1) askıya almak
2) durdurmak
3) asmak
4) ertelemek
5) uzaklaştırmak
6) ara vermek
7) uzaklaştırma vermek
8) görevden uzaklaştırmak
9) iptal etmek
10) sonraki akorda uzatmak

"suspend" için örnek kullanımlar

The second bank would suspend its work, and neither could avoid collapse.
Ikinci bankası çalışmalarını askıya alacağını ve ne çöküşü önlemek olabilir.
Kaynak: businessinsider.com
"They recommended we temporarily suspend the waiting list," Anderson said.
"Onlar biz geçici bekleme listesi askıya önerilir," Anderson dedi.
Kaynak: daily-times.com
West Marine may suspend or discontinue this repurchase program at any time.
West Marine herhangi bir zamanda bu alım programı askıya alabilir veya durdurabilir.
Kaynak: globenewswire.com
Walton: If we're going to suspend Bill Simmons, anything is possible.
Walton: Biz Bill Simmons askıya almaya gidiyoruz, her şey mümkündür.
Kaynak: thetimesherald.com
Ctrl-Z sends a TSTP signal (SIGTSTP ); by default, this causes the process to suspend execution. Ctrl- sends a QUIT signal (SIGQUIT );
Kaynak: Unix signal
procedures within the United States Congress that allows for the general parliamentary procedure notion of how and when to suspend the rules .
Kaynak: Suspension of the rules in the United States Congress
interest and a semblance of truth" into a fantastic tale, the reader would suspend judgment concerning the implausibility of the narrative.
Kaynak: Suspension of disbelief
protecting absentees or a basic right of the individual cannot be suspended, even by unanimous vote Thus, it would be illegal to suspend the
Kaynak: Suspension of the rules

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.