Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çap ne demek?

 - 8 sözlük, 20 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

çap anlamı İng. diameter Osm. kutur Alm. Durchmesser Fr. diamètre
Bir çemberin özeğinden geçen bir doğrunun çemberi kestiği iki nokta arasındaki uzaklık.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

çap anlamı İng. diameter Osm. kutur Lat.diametrus Alm.Durchmesser, Diameter Fr. diamètre diametros
1 - Bir çemberde özekten geçen dilemsel bir kiriş. 2 - Bu kirişin uzunluğu. 3 - Bir toparda özekten geçen bir doğrunun toparın içinde kalan parçası ya da bu doğru parçasının uzunluğu 4 - (X, d) ölçevli uzayının bir A altkümesi için, eküs (…)sayısı. Simgesi : d(A)(…)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

çap anlamı Osm. kutur Fr. diamètre
(matematik)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

çap anlamı İng. diameter
Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

çap anlamı İng. diameter Osm. kutur Fr. diamètre
1-genel uygulayım: Yuvgusal küresel cisimlerin genişliği. 2- matematik: Bir çemberin özeğinden geçerek iki noktasını birleştiren doğru. 3- fotoğrafçılık: Kesilecek tıpkıçekimlerin üstüne konulan, cam ya da madenden yapılmış yaprak.

Güncel Türkçe Sözlük

çap anlamı
(I) is. 1. Cisimlerin genişliği, kutur: "Tüfeklerin çaplarını sorsanız cevabını veremezler." -Ö. Seyfettin. 2. Büyüklük: "Gövdesi ise yaklaşık dört karış çapında ve üç karış yüksekliğindeydi." -İ. O. Anar. 3. Ölçü, ölçek: "Bir romanım türkiye çapında ilk kez bu kadar çok okunuyordu." -A. Ağaoğlu. 4. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita. 5. mec. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü: "Dostumuza da düşmanımıza da hürmet etmeyi, onun çapını doğru tayin etmeyi bilmeliyiz." -N. F. Kısakürek. 6. mat. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.
çap anlamı
(II) sf. 1. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı. 2. zf. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde.

Türkçe - İngilizce

çap anlamı
isim
1) diameter
2) bore
3) caliber
4) calibre

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çap anlamı
Güveç, toprak tencere.

*Vezirköprü -Samsun

çap anlamı
1. Tahıl ölçeği. 2. Kağnı tekerleğinin ölçüsü.
çap anlamı
Aykırı, eğri, dolaşık.

Bozan -Eskişehir
*Bafra -Samsun
Şehsadi *Ezinepazarı -Amasya
Tekke *Taşova -Tokat
*Kangal -Sivas
-Yozgat
Hamurcu *İncesu, *Bünyan -Kayseri
*Köşker -Kırşehir
*Bor -Niğde

çap anlamı
1. En, boy. 2. Köşe.
çap anlamı
1. Deste, çile, bağ. 2. Bir avuç.
çap anlamı
Hile.

-İstanbul

çap anlamı
İnce, kuru ağaç.

-İçel

çap anlamı
Sıva.

-Niğde

çap anlamı
Kor.

-Niğde

çap anlamı
80 kg. lık buğday birimi.

Vn.

çap anlamı
Bağ, deste, tuTam

Ordu

çap anlamı
TuTam

Aybastı Ordu

çap eş anlamlısı

aykırı
sf. 1. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Gene de anlamın ne olduğunu çepeçevre bilmiyoruz dersem gerçeğe aykırı birşey demiş olmam." -N. Uygur. 2. Çapraz, ters. 3. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. 4. mec. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı." -R. H. Karay. 5. mat. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.
bozuk
(I) is. 1. Madenî para, bozuk para: "Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver!" -M. Ş. Esendal. 2. sf. Bozulmuş olan: "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu." -T. Buğra. 3. sf. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ): "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim." -R. N. Güntekin. 4. sf. mec. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık: "Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu." -F. R. Atay. 5. sf. mec. Kızgın, sıkıntılı: "Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki." -H. E. Adıvar.
bozuk
(II) is. müz. Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz.
büyüklük
is. 1. Büyük olma durumu, ululuk: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır." -N. Araz. 2. mec. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.
eğri
sf. 1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı: Eğri bir yol. 2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves: Eğri kılıç. 3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail: Eğri bir masa. 4. zf. Yanlış bir biçimde: "Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı." -M. Ş. Esendal. 5. is. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi: Sıcaklık eğrisi. Hava nemi eğrisi. 6. is. mat. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.
kutur
is. mat. esk. 1. Daire ve kürede çap. 2. Köşegen.
ölçek
is. 1. Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü. 2. sf. Bu ölçü miktarında olan: İki ölçek buğday. 3. Tahıl ölçmeye yarar kap, kile. 4. coğ. Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran: Yüz binde bir ölçeğinde bir harita. 5. fiz. Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran. 6. esk. Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü.
ölçü
is. 1. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. 2. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür." -R. E. Ünaydın. 3. Ölçme sonucu bulunan rakam: Odanın ölçüsü. 4. Belirlenmiş boyut: Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü. 5. Ölçüt. 6. mec. Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı." -Y. Z. Ortaç. 7. mec. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı. 8. ed. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. 9. müz. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

"çap" için örnek kullanımlar

NASA'nın tahminlerine göre tek parça halinde dünya atmosferine çarpan meteor 15 metre çap ında idi.
NASA estimated diameter of 15 meters in one piece when the meteor had hit the earth's atmosphere.
Kaynak: timeturk.com
Hem çap, hem kalite olarak çok iyi.
And diameter, as well as the quality is very good.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Bu ihalede lisans alamayan radyo televizyon yayın kuruluşlarının, yayın çap ve konumları zayıflamış olacaktır.
Radio and television broadcasting companies can not get the license in this tender, broadcast diameter and position will be weakened.
Kaynak: pressturk.com
Gözaltına alınan zanlılarla beraber çeşitli çap ve markalarda silah ve bu silahlara ait mühimmatın da ele geçirildiği bildirildi.
Although the suspects taken into custody in various diameters and brands of weapons and ammunition in these weapons seized.
Kaynak: ilkehaberajansi.com.tr
Açısal çap bir nesnenin belirli bir konuma göre olan boyutunu açı cinsinden verir: delta 2 arctan left( frac 1 2,d / D ight),
Kaynak: Açısal çap
Güneş'in çap ı Dünya'nın çapının 109 katı (1.5 milyon km), hacmi 1,3 milyon katı ve ağırlığı 333.000 katı kadardır. Yoğunluğ u ise
Kaynak: Güneş
Karbon Nanotüp, karbon elementinin uzunluk-çap oranı 28x10 6:1 olan allotrop u. Bu oran başka herhangi bir malzemenin sahip
Kaynak: Karbon nanotüp
Neptün'ün uyduları, yaklaşık Dünya 'nın ay ı kadar bir çap a sahiptir; ancak hacim olarak ayın 6 katıdır. Atmosfer inde metan , amonyak ,
Kaynak: Neptün'ün uyduları
Ova akçaağacı (Acer campestre), Sapindaceae familyasından 15-25 m boy, 1m çap yapabilen akçaağaç türü . Morfoloji: Yaşlı gövdenin düzensiz
Kaynak: Ova akçaağacı
Çemberlerde Thales teoremi, alınan A, B ve C noktalarının bir çember üzerinde ve AC doğrusunun bu çemberin çap ı olması durumunda, ABC açı
Kaynak: Thales teoremi (çember)
Broş adı verilen bir düz freze yardımıyla çeşitli biçimlerde delikler açmak veya deliklere çap vermek için başvurulan maden işleme usulü.
Kaynak: Broşlama
Görünür çap 4,1 ark saniye | Görünür parlaklık 5,3 | Yer'e en uzak konumda | Yer'e Uzaklık 3.157.300.000 km. 21,1 AB | Görünür çap 3,3
Kaynak: Uranüs
Tanımda bahsi geçen sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine yarıçap, yarıçapın iki katı uzunluğa ise çap denir.
Kaynak: Çember
Görünür çap 20,1 ark saniye | Görünür parlaklık -0,3 | Yer'e en uzak konumda | Yer'e Uzaklık 1.658.500.000 km. 11,08 A.Ü. | Görünür çap 14,
Kaynak: Satürn
Jüpiter gerek çap, gerekse kütle açısından Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir. Nispeten düşük olan yoğunluğu (suyun yoğunluğunun 1,33
Kaynak: Jüpiter
13mm den küçük çap omirilik darlığının başlangıcı 10mm den küçük çap omirilik stenoz(darlık)basısının başlangıcıdır. Myelopati oluşur.
Kaynak: Servikal spondiloz

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.